Välkommen till EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering x

EuroMining

Vi kan flytta berg

EuroMining har verksamhet inom gruvor, tunnlar, transporter, markarbeten, vägunderhåll, park, snö, service med mindre maskiner mm. I koncernen hanterar vi ca 25 miljoner ton berg per år och är därmed en av Sveriges största entreprenören på tunnelberg. Företaget samarbetar med landets ledande gruv- och entreprenadföretag.
EuroMinings avsikter är att erbjuda våra kunder helhetslösningar. De faktorer som genomsyrar projektet är fokuserat på kvalitet, miljö och säkerhet liksom uppföljning, utvärdering och återkoppling.

berg_tunnel

Berg och tunnel

EuroMining har stor erfarenhet och kompetens för både bergarbeten och tunneldrivningsprojekt.
Läs mer >>

gruvor

Gruvor

Vi har i mer än 25 år varit involverade i och drivit ett stort antal projekt både under och ovan jord i gruvmiljö.
Läs mer >>

mark_bygg

Markarbeten och bygg

Vi utför markarbeten och grävning, avfallshantering och schaktarbeten så skonsamt som möjligt för miljön i samarbete med byggbolagen. Läs mer >>

park_sno

Park och snö

Här ryms både smått och stort. Viktiga projekt för att samhället ska bli trivsamt, säkert och miljövänligare.
Läs mer >>