EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Teknik i vår tjänst

Teknik i vår tjänst

Med vårt digitala rapportsystem får du som kund får en säkrare, effektivare och mer exakt återkoppling.
Läs mer >>

Över och under jord

Över och under jord

Vi har i mer än 25 år varit involverade i och drivit ett stort antal projekt både under och ovan jord i gruvmiljö.
Läs mer >>

Markarbeten och bygg

Markarbeten och bygg

Vi utför markarbeten och grävning, avfallshantering och schaktarbeten så skonsamt som möjligt för miljön i samarbete med byggbolagen. Läs mer >>

Park och snö

Park och snö

Här ryms både smått och stort. Viktiga projekt för att samhället ska bli trivsamt, säkert och miljövänligare.
Läs mer >>

Vi kan flytta berg

EuroMining har verksamhet inom gruvor, tunnlar, transporter, markarbeten, vägunderhåll, park, snö, service med mindre maskiner mm. I koncernen hanterar vi ca 25 miljoner ton berg per år och är därmed en av Sveriges största entreprenören på tunnelberg. Företaget samarbetar med landets ledande gruv- och entreprenadföretag.

EuroMinings avsikter är att erbjuda våra kunder helhetslösningar. De faktorer som genomsyrar projektet är fokuserat på kvalitet, miljö och säkerhet liksom uppföljning, utvärdering och återkoppling.