EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Vi kan flytta berg!

Lastning och transport av berg är vår specialitet, men i våra uppdrag ingår även skuthantering, transport av rågods och tillsatsmedel, bränslen, gods, betong och diverse material, mark- och servicearbeten, dammbekämpning/tvättning med mera. Fjärrlastning kan vi också utföra vid behov.

Läs mer om vår verksamhet >>

Om EuroMining

EuroMining ska sälja, förmedla och utföra transport- och entreprenadtjänster till framför allt kunder inom gruvindustrin för att skapa värde för samverkanspartners, personal, medarbetare och ägare.

Läs mer om oss >>