EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Nyheter

Camilla Widing förstärker EuroMining AB i Gällivare

I slutet av augusti kliver Camilla Widing in som operativ chef i bolaget EuroMining AB. Bolaget som styrs utifrån både aktiva ägare och en engagerad styrelse och ledningsgrupp, har haft en snabb tillväxt de senaste åren. Därför vill de nu stärka sin växande organisation ytterligare med en aktör som har stor erfarenhet av både affärsutveckling och ledarskap.

– Jag har under femton år arbetat med fokus på personal-, ledar- och organisationsfrågor och att få vara en aktiv del i EuroMining är ett uppdrag jag ser mycket fram emot. Jag kommer att arbeta utifrån de mål styrelse- och ledningsgruppen tillsammans sätter, så min roll är verkställande. Inget företag är starkare än sin personal och Euromining är idag en attraktiv arbetsgivare med stort kunnande i alla led. Så det handlar om att kvalitetssäkra ur alla perspektiv, säger Camilla Widing, ny operativ chef, EuroMining AB, Gällivare.

Widing ska utveckla verksamheten ytterligare
Ledningen inom företaget ser att, utöver att fungera som verkställande under ledningsgruppen – som agerar vd, kommer Widing komplettera verksamheten och tillföra kompetenser de efterfrågat.
– Vi behöver en operativ chef som även kontrollerar/implementerar vårt kvalitetsledningssystem hos alla i organisationen och Camilla kommer tillföra bl.a. teambuilding, ledarskapsutveckling och förstärka vårt varumärke. Hon kommer tillföra spetskompetenser inom områden vi behöver utveckla. Vi valde Widing på grund av det breda kunnandet inom bland annat organisations- och ledarskapsutveckling och HR-frågor. Hon är ett välrenommerat namn med stort kontaktnät som kompletterar vårt nätverk. Dessutom har vi haft positiva erfarenheter vid tidigare samarbeten. Hon är lätt att samarbeta med, tydlig och strukturerad, säger Lars-Åke Augustsson, ekonomichef och styrelseledamot, EuroMining AB.

Ska förstärka företagskulturen
Hon kliver på operativt den 28 augusti och påbörjar sitt uppdrag med att noggrant sätta sig in i verksamhetens alla delar och föra dialog med medarbetare och samarbetspartners.
– EuroMining är en etablerad aktör som arbetat sig till sitt förtroendekapital på marknaden genom bl.a. säkra leveranser och bra företagskultur, vilket gjort att man vuxit sig starka. I en tillväxtfas är det naturligt att man måste lägga stort fokus på kvalitets- och leveranssäkerheten gentemot kund, vilket givetvis är enormt viktigt. Men jag ser också framemot att hitta nyckeln till varför medarbetarna trivs och söker sig till oss. Därifrån vill jag fortsätta förstärka företagskulturen och bygga vidare på det som redan fungerar bra. Framtiden ser mycket ljus ut då efterfrågan är stor på de tjänster EuroMining levererar, säger Widing.

TEXT: Monika Skrivare FOTO: Daniel Olausson, Media Tales