EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Företaget

Byggnad EuroMining

Välkommen till EuroMining AB

Vi gör skillnad
Vi har vare sig råd eller lust att bara vara lika bra som alla andra. Vi vill helt enkelt vara bättre och göra skillnad.
För oss är erfarenhet och hög kompetens lika viktigt som äkta engagemang, hjärta och hjärna, liksom att ständigt medverka till att förbättra våra verksamheter internt och externt i syfte att uppnå maximalt kundvärde.

Affärsidé
EuroMining ska i samverkan med andra företag sälja, förmedla och utföra transport- och entreprenadtjänster till framför allt kunder inom gruvindustrin i Norden för att skapa värde för kunder, leverantörer, personal och ägare.

Mission
Vi finns till för att våra kunder ska få högsta möjliga kundnytta.

FöretagetVision
Genom affärsmässighet, handlingskraft och personligt engagemang ska vi vara våra kunders, leverantörers och medarbetares förstahandsval.

Värdegrund
Våra värderingar beskriver vad vi är och vad vi vill vara

Ansvar – Vi tar personligt ansvar
Ambition – Vi är bäst på det vi gör
Engagemang – Vi bryr oss om våra kunder, leverantörer och medarbetare
Kompetens – Vi ligger alltid steget före och är innovativa
Kundfokus – Vi uppfyller alltid eller överträffar något våra kunders förväntningar

Strategi
EuroMining ska utvecklas till en av landets ledande leverantörer inom vår affärsidé samtidigt som vi ska erbjuda våra kunder tjänster och lösningar som är värdebaserade, ledarskapsdrivna och resultatorienterade.

Verksamhet
Våra kunders affärer är i fokus. Vi skapar långsiktig lönsamhet med stöd av hållbara idéer och lösningar som ger bättre konkurrensfördelar och ökad goodwill.  I detta är vårt förhållningssätt att aktivt ta ansvar för hela eller delar av produktionsledet inom berg-, mark- och anläggning utifrån ett effektivitets-, kvalitets-, miljö- och säkerhetsperspektiv.

Vi levererar – det fungerar!

EuroMining AB ingår i MineDrill-koncernen där även FirstStop Gällivare, MineralProjekt AB samt BryggeriBacken AB ingår