EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Hållbarhet

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete publicerar EuroMining AB för första gången en fristående hållbarhetsrapport, i samband med årsredovisningen, som beskriver vad vi uppnått under året som gått.

Hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2017-01-01—2017-12-31