EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Kontakt

Projektledning

Tommy Gustafsson

Tommy Gustafsson
Vitåfors under jord
070 – 538 74 00
Kontakta mig >>

Lars Almgrund

Lars Almgrund
Vitåfors ovan jord
0970 – 745 19
Kontakta mig >>

 

 

Verksamhetsledning

Pernilla Storm

Pernilla Storm Verksamhetschef
Vitåfors
0970 – 745 22
Kontakta mig >>

Jesper Norman Arbetsledare
Zinkgruvan
072 – 538 15 28
Kontakta mig >>

 

 

Arbetsledning Vitåfors

Frans Karlsson

Frans Karlsson
Under jord
0970 – 745 16
Kontakta mig >>

Set Örn
Under jord
0970 – 745 16
Kontakta mig >>

Magnus Stenman
Under jord
0970-745 16
Kontakta mig >>

Ilan Saada
Under jord
0970-745 16
Kontakta mig >>

Keijo Koskinen
Rågods och tillsatsmedel
070 – 384 65 50
Kontakta mig >>

Andreas Gustafsson

Andreas Gustafsson
Rågods och tillsatsmedel
070 – 384 65 50
Kontakta mig >>

Staffan Degerling
Betong
070 – 651 15 28
Kontakta mig >>

Nikka Suorra
Bränsle och material
0970 – 745 14
Kontakta mig >>

Företagsledning

Lars-Åke Augustsson

Lars-Åke Augustsson
CFO
CV (Pdf)
0970 – 745 01
Kontakta mig >>

 

 

 

 

Administration

Yvonne Lindgren–Söderberg

Yvonne Lindgren – Söderberg
Löner och ekonomi
0970 – 745 11
Kontakta mig >>

Mona Nordström

Mona Nordström
Administration
0970 – 745 10
Kontakta mig >>

Kerstin Thomas
Administration
0970 – 745 14
Kontakta mig >>

Markus Tillberg
Kvalitet & hållbarhet
0970 – 745 03
Kontakta mig >>

Se vår organisation och styrelse >>