EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Över och under jord

Under jord

Vi har sedan 1985 drivit ett stort antal projekt i gruvmiljö, såväl under som ovan jord.

Vi är ca 300 -350 medarbetare involverade i ett flertal större gruvprojekt.

Lastning och transport av berg är vår specialitet, men i våra uppdrag ingår även skuthantering, transport av bränslen, gods, betong och diverse material, mark- och servicearbeten, dammbekämpning/tvättning med mera.

Fjärrlastning utförs vid behov.

Över jord

EuroMining har också stor erfarenhet och kompetens för bergarbeten och tunneldrivningsprojekt.

Vi driver, losshåller, lastar och transporterar berg. Krossar, levererar betong, underhåller vägar och hanterar avfall.

Återställningar av områden, bortforsling, inklädning och sådd, är också ett av våra återkommande uppdrag.

Kort sagt – vi tar hand om helheten.