EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Park och snö

Park och snöHär ryms både smått och stort.

Viktiga projekt för att samhället ska bli trivsamt, säkert och miljövänligare.

Vi utför snöröjning, isrivning och bortforsling av massor, såväl efter vägar som i stadsmiljö.