EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Nyheter

EuroMining tar hem två stora affärer

EuroMining har tagit hem två stora affärer inom svensk gruvnäring. LKAB i Malmberget och Zinkgruvan strax söder om Askersund. Det sammanlagda ordervärdet är c:a 700 000 000 sek.
Uppdraget hos LKAB omfattar all hantering ovan jord i Malmberget såsom rågods-hantering, tillsatshantering samt damm/snö-bekämpning och servicemaskiner. Uppdraget beräknas kräva nyrekrytering av c:a 40-45 personer. Arbetet påbörjas 1 juli 2017.

EuroMining uttrycker stor uppskattning över att samarbetet med LKAB utvidgas och betonar att ambitionen är inte bara att ligga i framkant produktionstekniskt utan även som ett led i vår ISO 9001 och 14001 certifiering jobba för att inte bara att uppfylla utan att överträffa LKAB:s förväntningar inom dessa områden.

– EuroMining har sedan lång tid tillbaka ett nära och framgångsrikt samarbete med LKAB och vi sätter värde på att vi fått fortsatt förtroende. Genom detta nya avtal där vi får fortsätta att utveckla bl.a våra rapporteringssystem och öka transparensen mot vår stora uppdragsgivare skall vi stärka samarbetet ännu ett steg, säger Lars Almgrund, ägare och projektchef för EuroMining.

Uppdraget i Zinkgruvan omfattar bl.a lastning och underjordstransporter. Det är särskilt roligt att få förtroendet att komma tillbaka till Zinkgruvan där vi skötte dessa transporter 2003-2010. Mycket har hänt vad gäller modern produktionsteknik och ett fördjupat säkerhets och miljöarbete. Vi tror att vårt arbete inom dessa områden spelat en stor roll i att vi vann denna upphandling. Uppdraget beräknas kräva nyrekrytering av c:a 40 personer. Uppdraget startar 1 januari 2018

– Zinkgruvan ligger mig särskilt varmt om hjärtat sedan min tidigare tid som arbetsledare där och det skall bli extra kul att starta ett nytt uppdrag i rollen som projektchef. Första steget blir att försöka få flertalet av personalen från nuvarande entreprenör att följa med till oss, säger Jonas Åkerlund projektchef EuroMining.

EuroMining är en av de större aktörerna inom gruv-, berg-, tunnel-, mark och anläggningsområdet i Sverige. Företaget samarbetar med landets ledande gruv- och entreprenadföretag och erbjuder kunderna helhetslösningar utifrån kvalitet, miljö och säkerhet. Bolaget har ca 300 medarbetare och omsätter ca 450 Mkr.
EuroMining AB ingår i MineDrill-koncernen där även MineralProjekt AB, och FirstStop Gällivare ingår. Läs mer om EuroMining här >>