EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Kontakt

Projektledning

Tommy Gustafsson

Tommy Gustafsson
Stockholm / Vitåfors under jord
070 – 538 74 00
Kontakta mig >>

Lars Almgrund

Lars Almgrund
Vitåfors ovan jord
070 – 539 30 48
Kontakta mig >>

 

 

Verksamhetsledning

Pernilla Storm

Pernilla Storm Verksamhetschef
Vitåfors
0970 – 745 22
Kontakta mig >>

 

 

 

Arbetsledning Malmfälten

Frans Karlsson

Frans Karlsson
Malmberget – Under jord
070 – 220 32 30
Kontakta mig >>

Set Örn

Set Örn
Malmberget – Under jord
070 – 220 32 30
Kontakta mig >>

Mikael Jakobsson

Mikael Jakobsson tf.
Magnus Stenman ordinarie

Malmberget – Under jord
070 – 220 32 30
Kontakta mig >>

Ilan Saada

Ilan Saada
Malmberget – Under jord
070 – 220 32 30
Kontakta mig >>

Magnus Lindqvist

Magnus Lindqvist
Malmberget – Rågods och tillsatsmedel
070 – 384 65 50
Kontakta mig >>

Andreas Gustafsson

Andreas Gustafsson
Malmberget – Rågods och tillsatsmedel
070 – 384 65 50
Kontakta mig >>

Keijo Koskinen

Keijo Koskinen
Malmberget/Kiruna – Bränsletransporter
070 – 611 15 28
Kontakta mig >>

Keijo Koskinen
Malmberget/Gällivare – Betongtransporter
070 – 651 15 28
Kontakta mig >>

Arbetsledning Stockholm / Garpenberg

Andreas Melin

Andreas Melin
Arbetsledare
070-330 15 28
Kontakta mig >>

Jesper Norman

Jesper Norman
Arbetsledare
072 – 538 15 28
Kontakta mig >>

 

 

 

Administration

Yvonne Lindgren

Yvonne Lindgren
Lön/Ekonomi
0970 – 745 11
Kontakta mig >>

Mona Nordström
Administration
0970 – 745 10
Kontakta mig >>

Kerstin Thomas

Kerstin Thomas
Administration Bränsle
0970 – 745 09
Kontakta mig >>

Annica Oscarsson

Annica Oscarsson
Kvalitet & hållbarhet
0970-745 03
Kontakta mig >>

 

Se vår organisation och styrelse >>