EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Björnböle Namntall

Projekt

Kund Skanska
Projekt Björnböle Namntall

Beskrivning

Namntalltunneln, 6001 meter lång och Björnböletunneln, 5160 m lång byggs till enkelspårstunnlar med en mindre parallell tunnel för räddningsfordon. Vårt uppdrag är att vattna, lasta och transportera. Vägunderhåll ingår också.
Uppdraget slutfördes 2008.
Påbörjat: 2004
Status: Slutfört