EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Bränsletransporter

Projekt

Kund LKAB
Projekt Bränsletransporter

Beskrivning

Uppdraget omfattar transport av diesel, från tankvagn alt centralförråd, till tankanläggningar ovan och under jord inom LKABs industriområde i Malmberget, Svappavaara och Kiruna.
Avtalet sträcker sig till 2021 med möjlighet till förlängning om ytterligare upp till två år.
Påbörjat: 2010
Status: Pågår
Kontakt: Lars Almgrund