EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Gamla lastområdet

Projekt

Kund LKAB
Projekt Gamla lastområdet

Beskrivning

Gamla, nedlagda brytområden öppnas upp igen, genom att tömma gamla deponier, lasta och transportera malm som bedöms brytvärdiga. I uppdraget ingår lastning, transport och skuthantering. Dessa områden består ofta av väldigt trånga utrymmen där våra mindre specialbyggda maskiner är ett måste.
Påbörjat: 2009
Status: Pågår
Kontakt: Pernilla Storm