EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Krossning Rönnskär

Projekt

Kund BOLIDEN
Projekt Krossning Rönnskär

Beskrivning

I uppdrag åt Rönnskärsverken, världsledande inom återvinning av koppar och ädelmetaller, krossar vi blyslagg och brännslagg. Ett komplicerat uppdrag som kräver stor försiktighet, noga utvalda anläggning och lösningsfokuserad personal. Ett gott resultat har lett till ett flertal återkommande utmaningar.
Påbörjat: 2013
Status: Slutfört
Kontakt: Erik Gyllecrantz