EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Ortdrivning Vitåfors

Projekt

Kund VEIDEM Construktion
Projekt Ortdrivning Vitåfors

Beskrivning

I ett gemensamägt handelsbolag, skall EuroMining tillsammans med Veidekke utföra ortdrivning i LKABs gruva i Vitåfors. Uppdraget innefattar bl.a borrning, laddning, lastning, transport, skrotning, förstärkning samt mediadragning. Det gemensamma bolaget skapar goda förutsättningar för att kunna samordna samtliga delar i entreprenaden på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Uppdraget beräknas pågå till december 2016.
Påbörjat: 2013
Status: Slutfört
Kontakt: Stefan Lindahl