EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Servicearbeten

Projekt

Kund LKAB
Projekt Servicearbeten

Beskrivning

I samarbete med LKAB utför vi diverse servicearbeten i Vitåfors, Malmberget. Genom effektiviseringsarbeten försöker vi gemensamt skapa bra lösningar för att få till en hög nyttjandegrad av resurser, både för att hitta kostnadsbesparingar samt med hänsyn till kvalitet och miljö.
Kontraktet förnyades 2015 och beräknas att pågå till 2017.
Påbörjat: 2011
Status: Pågår
Kontakt Lars Almgrund