EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Svartlidengruvan

Projekt

Kund KJIN SCHAKT
Projekt Svartlidengruvan

Beskrivning

På uppdrag av Kjin Schakt, skall EuroMining lasta och transportera gråberg och malm från underjordsbrytningen i Svartlidengruvan. Guldgruvan ligger i Storumans kommun och ägs av Dragon Mining. Ett team med högsta ambitionsnivå är utsedda för att vara vårt bidrag till fortsatt framtida satsningar i gruvan.
Vårt uppdrag slutfördes efter 16 månader.
Påbörjat: 2011
Status: Slutfört

Kontakt Erik Gyllecrantz