EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Vägbygge Vittangi

Projekt

Kund SVEVIA
Projekt Vägbygge Vittangi

Beskrivning

EuroMining är med och anpassar väg 395 för malmtransporter mellan Merasjärvi och Vittangi. Projektet sker i samarbete med SVEVIA.  Omfattningen är en sex kilometer vägsträcka som rätas ut. Vi genomför schaktning, transporter samt mottagning. EuroMining är med och bidrar till ökat trafiksäkerhet och en hållbar infrastruktur för gruvindustrin.
Påbörjat: 2013
Status: Slutfört