EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Varvsberget

Caption placed here

Projekt

Kund Skanska
Projekt Varvsberget

Beskrivning

Varvsbergstunneln byggs genom varvsberget som ligger mitt i Örnsköldsvik, under hoppbacken, och skall bli 2065m lång. En enkelspårstunnel med servicetunnel. Vårt uppdrag består av lastning, transport, vattning och vägunderhåll.
Uppdraget slutfördes 2005.
Påbörjat: 2002
Status: Slutfört