EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Zinkgruvan

Projekt

Kund Zinkgruvan Mining
Projekt Zinkgruvan

Beskrivning

EuroMining har fått i uppdrag att transportera berg med lastbil i Zinkgruvan. En jämförelse/utvärdering skall ske med transporterna av de, sedan tidigare, befintliga truckarna på plats.
Lastbilstransporterna gav ett gott utfall och utökades succesivt. Uppdraget breddades även med lastning, efter en tid i projektet.

Påbörjat: 2003
Status: Slutfört

Uppdraget slutfördes 2010