EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering
Tagg

Transport

 

Bränsletransporter

Uppdraget omfattar transport av diesel, från tankvagn alt centralförråd, till tankanläggningar ovan och under jord inom LKABs industriområde i Malmberget, Svappavaara och...
Läs mer
 

Kristineberg

Ett projekt för förbättrad/utökad ventilation i Bolidens Kristinebergsgruva. EuroMinings uppdrag består av vattning, lastning, transport samt vägunderhåll. Uppdraget slutfördes 2010. Påbörjat: 2008...
Läs mer
 

Ådalsbanan, Murberget

Murbergstunneln, en 1635 m lång enkelspårstunnel med servicetunnel, byggs norr om Härnösand. EuroMining utför lastning, transport, mottagning på tipp samt vägunderhåll. Uppdraget...
Läs mer
 

Tingvallskulle

Modernare metoder möjliggör återvinning av malm ur gamla gråbergsdeponier. Ett av EuroMinings större uppdrag är att tillsammans med LKAB Berg & Betong...
Läs mer
 

Ny huvudnivå M1250

Tillsammans med NCC Construction och LKAB Berg och Betong lastar och transporterar vi malm till krossar eller upp i dagen. Vi lastar...
Läs mer
 

Björnböle Namntall

Namntalltunneln, 6001 meter lång och Björnböletunneln, 5160 m lång byggs till enkelspårstunnlar med en mindre parallell tunnel för räddningsfordon. Vårt uppdrag är...
Läs mer
 

Varvsberget

Varvsbergstunneln byggs genom varvsberget som ligger mitt i Örnsköldsvik, under hoppbacken, och skall bli 2065m lång. En enkelspårstunnel med servicetunnel. Vårt uppdrag...
Läs mer
 

Botniabanan, Strannebergstunneln

En 1435 m lång enkelspårstunnel norr om Arnäsvall, Örnsköldsviks kommun. Vårt uppdrag är lastning, transport samt vägunderhåll. Uppdraget slutfördes 2003. Påbörjat: 2000...
Läs mer
 

Björkdalsgruvan

Björkdalsgruvan ligger i Skellefteå kommun och är Europas största guldgruva. Vårt uppdrag är att mata krossar med malm samt mottagning av gråberg...
Läs mer
 

Garpenberg

Garpenbergsgruvan ligger i Hedemora kommun och är Sveriges äldsta gruvområde som fortfarande är i drift. Vårt uppdrag är att lasta och transportera...
Läs mer